ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Η Panas Farming Solutions είναι κέντρο παραγωγικών ζώων με έδρα την Λήμνο που προσφέρει άμεση πρόσβαση σε συμβουλές και κλινική πράξη που αφορούν την εκτροφή, την διατροφή και την αναπαραγωγή των παραγωγικών ζώων.

ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Έμπνευση για το λογότυπο αποτελεί το κεφάλι του κριαριού. Χρησιμοποιώντας σχηματικά το ανθρώπινο κρανίο που υπονοεί μία παραπομπή στο Θεό Πάνα. Προσεγγίσαμε τον σχεδιασμό με ένα σύγχρονο τρόπο που αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι πελάτες της εταιρίας. Χρησιμοποιήσαμε καθαρές γραμματοσειρές και χρώματα που συνδέονται με την φύση της δραστηριότητας της εταιρίας.

Scope

  • BRANDING